Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony w poniższym Regulaminie.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 
1.  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego na adres:
a.  Strefafiltrow.pl, ul. Młyńska 20, 62-052 Komorniki lub
b.  drogą mailową na adres: [email protected].
4.  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się poniżej lub tego znajdującego się w załączniku numer 2 ustawy o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.  Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej strefafiltrow.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.
6.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.  Numer infolinii, pod którym można uzyskać niezbędne informacje to: 501310161.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
2.  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie (w odpowiednim piśmie lub na formularzu prosimy wyraźnie zaznaczyć, czy wyrażają Państwo zgodę na inny sposób płatności niż użyty przy pierwotnej transakcji, a jeżeli tak, proszę go wyraźnie wskazać). W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
3.  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.  Zwracany Towar proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: Strefafiltrow.pl ul. Młyńska 20, 62-052 Komorniki niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.
5.  Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
6.  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
7.  Jeżeli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.
8.  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


 
 
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY (WZÓR)
 

                                                           (miejscowość) ............................. (data) .........................
Adresat:
OFLO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Młyńska 20, 62-052 Komorniki
NIP: 7811920583

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
1) .......................................................,
2) .......................................................,
3) .......................................................,
Data odbioru rzeczy: ................................................
Imię i nazwisko konsumenta/konsumentów/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ..............................................................................
Adres konsumenta/konsumentów/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta: ...............................................................................................
Sposób zwrotu kwoty pieniężnej otrzymanej przez sprzedawcę:
1) Taki sam jak przy pierwotnej transakcji*
2) Inny: (proszę wskazać)* ...................................................................................................
Podpis konsumenta/konsumentów/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta:
...........................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Wypełnia osoba prowadząca działalność gospodarczą

....................................................
(data i podpis Przedsiębiorcy na prawach konsumenta)


 

WZÓR FORMULARZA DO POBRANIA W FORMACIE PDF

Contact

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skorzystać z tego formularza i wysłać nam wiadomość.