KLAUZULA INFORMACYJNA - NEWSLETTER

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OFLO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-418) przy ul. Białośliwskiej 26.

2. Może się Pani/Pan skontaktować z nami pod adresem e-mail: kontakt@strefafiltrow.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 501 310 161 (koszt połączenia według taryfy operatora).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu wystosowania żądania usunięcia z subskrypcji.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter”.

  Ładuję...
Contact

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości, możesz skorzystać z tego formularza i wysłać nam wiadomość.